02 Απρ, 2020
Syst'am Upper Limps
Syst'am Upper Limps Syst'am Upper Limps Syst'am Upper Limps

Syst'am Upper Limps

Κατηγορία: Μαξιλάρια

 

Arm positioning system made of viscoelastic foam with rigidification inserts

 • The SYST'AM® wedge for positioning upper limbs in patients in chairs improves position compliance by developing a new concept, totally independent of the wheelchair and facilitates:
  • adaptability to patient movements,
  • easy transfers,
  • simple no-tools regulation
 • The anatomic form of the device combines memory foam with respect for the natural morphological position of the arm and hand, particularly the natural elbow/wrist angle
 • The weight of the upper limb is transmitted directly to the thigh, not to the armrest, thus guaranteeing continued correction whatever the position and mobility of the subject
 • The adjustment system facilitates adaptation to all sizes and morphology types
 • Impermeable cover, suitable for incontinent patients
 • The Syst'am wedge for positioning upper limbs in patients in chairs can be used on all chair models (static, wheelchair, electric, car seats, toilet chairs)

Άνω άκρων σφήνα για αναπηρική καρέκλα

Σύστημα προσδιορισμού θέσης βραχίονα κατασκευασμένη από βισκοελαστικούς αφρούς με ένθετα στερεοποίησης.

Η σφήνα της SYST'AM® για την τοποθέτηση των άνω άκρων σε ασθενείς με καρέκλες βελτιώνει τη συμμόρφωση της θέσης με την ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης, εντελώς ανεξάρτητης από την αναπηρική καρέκλα και διευκολύνει:
- την προσαρμοστικότητα στις κινήσεις του χρήστη,
- την εύκολη μεταφορά,
- την απλή ρύθμιση χωρίς εργαλεία.
Η ανατομική μορφή του συσκευής συνδυάζει αφρό μνήμης με το σεβασμό για τη φυσική μορφολογική θέση του βραχίονα και του χεριού, ιδιαίτερα τη φυσική γωνία αγκώνα / καρπού.
Το βάρος του άνω άκρου μεταδίδεται απευθείας στο μηρό, όχι στο υποβραχιόνιο, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της διόρθωσης ανεξάρτητα από τη θέση και την κινητικότητα του ατόμου.
Το σύστημα ρύθμισης διευκολύνει την προσαρμογή σε όλα τα μεγέθη και τους τύπους μορφολογίας.
Αδιαπέραστο κάλυμμα, κατάλληλο για χρήστες με υγρά ελκών.
Η σφήνα της Syst'am για την τοποθέτηση των άνω άκρων σε ασθενείς σε καρέκλες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μοντέλα καρέκλας (στατική, αναπηρικών αμαξιδίων, ηλεκτρικές, καθίσματα αυτοκινήτου, καρέκλες τουαλέτας).

http://www.shop.apokatastasi.eu/el/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81/%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1/p961f-upper-limbs.html

AddThis Social Bookmark Button

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information