21 Νοέ, 2019
Syst'am Back support
Syst'am Back support Syst'am Back support

Syst'am Back support

Κατηγορία: Μαξιλάρια

Back support made of viscoelastic foam with memory effect and multi-bearing surface

Πλάτη στήριξης κατασκευασμένη από βισκοελαστικούς αφρούς με την επίδραση μνήμης και επιφάνεια πολλαπλής στήριξης

 • The SYST'AM® back support provides better positioning for patients in chairs, thus generating reduced forward sliding and consequently greater protection for pressure sores in the sacrum area
 • Also reduces lateral instability
 • Side padding to protect the axillary-dorsal zone from direct contact with the chair frame, often painful, particularly in cases of intensive use
 • Respects the Anatomy of the low lumbar, an important aspect of posture
 • A multi-bearing viscoelastic memory foam back support :
  • White zone = more flexible foam for high-risk zones
  • Blue zone = firmer foam for lower-risk zones
 • Enables adaptation of the back support to most wheelchair models

 

 •  Η στήριξη πλάτης της SYST'AM® προσφέρει καλύτερη θέση για χρήστες σε καρέκλες, δημιουργώντας έτσι μειωμένη ολίσθηση προς τα εμπρός καικατά συνέπεια μεγαλύτερη προστασία για τα έλκη πίεσης στην περιοχή του ιερού οστού.
 •  Επίσης, μειώνει την πλευρική αστάθεια.
 •  Πλευρική υλικό γεμίσματος για την προστασία της μασχαλιαίας-ραχιαίας ζώνη από την άμεση επαφή με την τον σκελετό της καρέκλας, συχνά οδυνηρό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εντατικής χρήσης.
 •  Σέβεται την ανατομία της χαμηλής οσφυϊκής μοίρας, ένα σημαντικό στοιχείο της στάσης του σώματος.
 •  Μια πολυ-επιφάνεια στήριξη πλάτης βισκοελαστικού αφρός με επίδραση μνήμης:
 •  Λευκή ζώνη = πιο εύκαμπτο αφρό για τις ζώνες υψηλού κινδύνου.
 •  Μπλε ζώνη = σταθερότερος αφρός για ζώνες χαμηλότερου κινδύνου.
 •  Επιτρέπει την προσαρμογή της πλάτης στήριξης στα περισσότερα μοντέλα αναπηρικών αμαξιδίων.

http://www.shop.apokatastasi.eu/el/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81/%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1/p951d-back-support.html

 

AddThis Social Bookmark Button

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information